Vitanique

 

Is Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar in uw organisatie?

 

Breed begrip toch; Duurzame Inzetbaarheid? Dit omvat veel meer dan alleen vitaliteit of fitheid zoals vaak wordt gezegd. Het gaat over Eigenaarschap, een eigen verantwoording van zowel de werknemer als werkgever. Het gaat over cultuur en leiderschap, flexibiliteit, mobiliteit en gezondheid. Wat mag je van de werknemer verwachten als het gaat om ‘het zo lang mogelijk fit, flexibel en inzetbaar zijn’? En wat kan jij daar als werkgever in betekenen? Wat kan inzetten op duurzame inzetbaarheid jouw organisatie opleveren en welke investeringen zijn nodig? Wat is er zinloos en wat kan je aanpakken?

Vitanique kan het volgende voor je (organisatie) betekenen:

1) Stakeholder-analyse Duurzame Inzetbaarheid (D.I.)

Hierbij onderzoeken en stellen we vast welke beelden en ideeën er zijn over D.I. bij de diverse stakeholders binnen de organisatie. Deze analyse geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kijken verschillende stakeholders naar het thema?
 • Wat zijn de ontwikkelingen die men waarneemt?
 • Welke aspecten zijn al geregeld en hoe worden deze ervaren?
 • Welke knelpunten en verbeterpunten zien de stakeholders in het huidig en toekomstig functioneren?

2) Medewerkers onderzoek D.I.

Hierbij onderzoeken we de stand van zaken van de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de medewerkers. We maken o.a. gebruik van beschikbare HR data. Dit onderzoek geeft inzicht op het gebied van:

 • motivatie, committment, betrokkenheid
 • vakkennis
 • loopbaan en ontwikkeling
 • werk-privé balans
 • gezondheid en vitaliteit

3) Totaal onderzoek D.I. 

Hierbij maken we een combinatie van:

 • stakeholders analyse
 • medewerkersonderzoek
 • interviews stakeholders
 • scan bestaande beleidsdocumenten

Roept dit uw interesse of juist vragen op? Zullen we eens kennismaken?

Bel of mail me voor een vrijblijvende afspraak!

Tel: 06-41607452

Email: info@vitanique.nl