Leiderschap; kan jij het aan?

Een vitale organisatie valt of staat bij leiderschap.

Het gedrag van de leidinggevende is bepalend voor de productiviteit, betrokkenheid, zelfs verzuim en uitstroom van medewerkers. De stijl van leidinggeven, het voeren van een dialoog, het creëren van vertrouwen en het kunnen motiveren van werknemers, zijn vaardigheden waar niet altijd bij stil wordt gestaan als het functieprofiel van een leidinggevende wordt opgesteld. Daarom heeft Vitanique een Vitaal Leiderschapsprogramma ontwikkeld. Hierin staat persoonlijk leiderschap, drie posities als leidinggevende, effectief communiceren & beïnvloeden centraal. Geschikt voor teams/afdelingen en individuele (potentiële) leidinggevenden.

Leiderschap tonen is ook (leren) loslaten.

Dat kan zodra alle kaders bekend zijn en de missie en visie gedeeld wordt door je werknemers.
Als er sprake is van wederzijds vertrouwen en eerlijkheid. Een goede arbeidsrelatie dus!

Weet jouw werknemer wat eigenaarschap is en hoe hij/zij de regie kan nemen over bijv. inzetbaarheid?
Is het gewenste gedrag op de werkvloer besproken en vastgelegd? Is de werknemer geschikt voor jouw organisatie, taak of doelgroep? Wat mag je verwachten van je mensen en wat brengen zij in?
Dus wat is de waarde toevoeging en hoe gaan jullie dat samen doen?
Dit zijn slechts enkele vragen die je niet standaard stelt of bespreekt in een sollicitatiegesprek. Daarom ontwerpt Vitanique samen met jou een aanvulling daarop: De Sociale Overeenkomst.
In 6 stappen nemen we jou én je werknemers mee naar jullie eigen overeenkomst: Dé basis voor de dialoog! Bijvoorbeeld tijdens functiegesprekken, ontwikkelgesprekken of wanneer je het over de (al dan niet verminderde) inzetbaarheid van je medewerker wilt hebben. Een mooi draagvlak voor duurzame inzetbaarheid en een houvast voor leidinggevenden. 
Dus wil jij de kaders intern scherpstellen, gedrag makkelijker bespreekbaar kunnen maken en eigenaarschap stimuleren bij je medewerkers?
Neem contact op en ik vertel je er graag meer over.


Arbobeleid & Gezondheidsbeleid.

Iedere werkgever met personeel kent de Arbowet; de wet die ervoor moet zorgen dat wernemers veilig en gezond kunnen werken. Dit gaat verder dan het uitvoeren van een RI&E.
Het vraagt om beleid, een plan van aanpak en structurele aandacht voor thema's als vitaliteit, werkdruk, juiste werkhouding en veiligheid op de werkvloer. 
Die structurele aandacht geef ik graag! Zo ben ik als Ergocoach actief in o.a. de Kinderopvang branche, doe ik werkplekobservaties en ondersteun ik ondernemers bij het opstellen en implementeren van het arbo- & gezondheidsbeleid.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op, dan maken we kennis.
Liever een referentie nodig? Die stuur ik je graag toe. Laat van je horen!

Mail: Daphne@vitanique.nl  of bel: 06-41607452