Leiderschap; kan jij het aan?

Een vitale organisatie valt of staat bij leiderschap.

Het gedrag van de leidinggevende is bepalend voor o.a. de productiviteit, betrokkenheid, zelfs verzuim en uitstroom van medewerkers.
De juiste stijl van leidinggeven, het voeren van een dialoog, het creëren van vertrouwen en het kunnen motiveren van werknemers; vaardigheden die je niet vaak terugleest in het functieprofiel van een leidinggevende, maar wél nodig zijn.
Daarom heeft Vitanique een Vitaal Leiderschapsprogramma ontwikkeld. Zelfinzicht als startpunt met daarnaast praktische theorie over leiderschaps- en communicatiestijlen. 
In dit ontwikkeltraject staat o.a. persoonlijk leiderschap, drie posities als leidinggevende, effectief communiceren & beïnvloeden centraal. 

Leiderschap tonen is ook (leren) loslaten.

Dat kan zodra alle kaders bekend zijn en de missie en visie gedeeld wordt door je werknemers.
Als er sprake is van wederzijds vertrouwen en eerlijkheid. Een goede arbeidsrelatie dus! 
Hoe je dat bereikt met behulp van mjn 6 stappenplan lees je op: www.SocialeOvereenkomst.nl
De Sociale Overeenkomst is de basis voor de dialoog en een draagvlak voor duurzame inzetbaarheid.
Iedere organisatie met medewerkers heeft hier baat bij, steun aan en dus help ik gráág met het opstellen en integreren hiervan. 
Hoe precies lees je daar, maar bel me en ik vertel er graag over. 


Arbo- & Gezondheidsbeleid.

Iedere werkgever met personeel kent de Arbowet; de wet die ervoor moet zorgen dat wernemers veilig en gezond kunnen werken.
Dit gaat verder dan het uitvoeren van een RI&E.
Het vraagt om beleid, een plan van aanpak en structurele aandacht voor thema's als vitaliteit, werkdruk, juiste werkhouding en veiligheid op de werkvloer. 
Die structurele aandacht geef ik graag!
Zo ben ik als Ergocoach actief in o.a. de Kinderopvang branche, doe ik werkplekobservaties en ondersteun ik ondernemers bij het opstellen en implementeren van het arbo- & gezondheidsbeleid.

Benieuwd naar de mogelijkheden om vitaliteit, leiderschap of de Sociale Overeenkomst op de werkvloer te integreren?
Laten we kennis maken; bel 06-41607452 of mail: Daphne@vitanique.nl