Samen pakken we verzuim aan vanuit gezamenlijk belang  

Als een werknemer toch (langdurig) ziek wordt kan Vitanique als (interim) casemanager regie houden op het verzuimtraject volgens de huidige wet- en regelgeving.We volgen de stappen volgens de WVP (Wet verbetering Poortwachter) en houden overzicht.

Het coachen en begeleiden van werknemers en leidinggevenden is de basis om een duurzame oplossing te vinden en terugkeer naar (eigen) werk mogelijk te maken. Orde in de chaos nodig?

Wil je een frisse start maken met verzuimbegeleiding? Advies nodig over een verzuimdossier? Neem contact op en we kijken wat je nodig hebt.
Vitanique ondersteunt je graag op zowel dossierniveau als op beleidsniveau met onder andere de volgende zaken:


Dossierniveau:

 • Regisseren proces.
 • Voorkomen van loonsancties WVP.
 • Focus op arbeidsmogelijkheden/ gedeeltelijke werkhervatting.
 • Sturing binnen dossier: mogelijkheden of duurzaamheid?
 • Benutten Ziektewet vangnet.
 • Gebruiken re-integratiesubsidies.
 • Regres.

 

Beleidsniveau:

 • Opstellen van verzuimbeleid.
 • Inrichten verzuimorganisatie.
 • Ondersteunen bij keuze voor uitvoering beleid.
 • Schadelastbeheersing bij verzekeraars en tussenpersonen.
 • Ondersteuning aan HRM bij vragen over sociale zekerheid.
 • Reorganiseren aanpak van verzuim en re-integratie bij werkgevers.